Fejlesztés Docker konténerekben

2020. június 9.

by sepsilaci

Tartalomjegyzék

Bevezetés

A Docker és egyéb virtualizációs technológiák az üzemeltetésben már jelentősen elterjedtek, viszont a fejlesztésnél még csak szűkebb körben használtak. Egy egyszerű Ruby on Rails framework alapú projekten keresztül vizsgáljuk meg, hogy milyen szinten lehet hasznosítani a konténereket már a fejlesztés folyamatában is. Az alkalmazásnak szüksége van egy Ruby nyelvet támogató környezetre és egy PostgreSQL adatbázisra. Ezek a gazdagépre nem lesznek telepítve, kizárólag konténereken keresztül lesznek használva. A RubyMine és Visual Studio Code IDE-ket fogjuk beállítani és használni. Ez a két eszköz eltérő módon közelíti meg a konténerek használatát, ezért érdemes mindkettőt megismerni.

Miért érdemes ezzel foglalkozni?

 • Gyorsan és egyszerűen el lehet kezdeni egy adott alkalmazáson dolgozni, ha van hozzá Docker konfiguráció. Nincs szükség a függőségek letöltésére, konfigurálására.
 • A fejlesztői és üzemeltetési környezetek közötti eltérések jelentős problémákat okzozhatnak egy alkamazás életciklusa közben. A konténerek által biztositott egységes környezetek csökkentik ezen problémák valószínűségét.
 • Több alkalmazás párhuzamos fejlesztése adott függőség (pl.: adatbáziskezelő alakalmazás) eltérő verzióinak használatával könnyen megoldható, mivel egyszerűen lehet párhuzamosan használni több konténerhálózatot.

Konténerek elkészítése

A JetBrains csapata elkészitett egy példa projektet, a konténerek elkészítéséhez azt vesszük alapul. Elösször szükségünk van egy konténerre, amiben a Rails keretrendszert tudjuk futtatni. Docker Hub-on nem találtam megfelelő image-et ehez, ezért az alábbi Dockerfile-ban érdemes leirni az image-et:

FROM ruby:2.6.3 
RUN curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add - 
RUN echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list 
RUN apt-get update -qq && apt-get install -y build-essential libpq-dev nodejs postgresql-client yarn 
RUN mkdir /test_app 
WORKDIR /test_app 
# A projekt létrehozásánál kommentezzük ki a --- közötti sorokat. 
#--------------------- 
COPY Gemfile /test_app/Gemfile 
COPY Gemfile.lock /test_app/Gemfile.lock 
COPY package.json /test_app/package.json 
COPY yarn.lock /test_app/yarn.lock 
RUN gem install bundler -v '2.0.2' 
RUN bundle install 
RUN yarn install --check-files 
#-------------------- 
COPY . /test_app EXPOSE 3000 

A fenti image a Ruby 2.6.3-as verzióját tartalmazza, egy Debian rendszeren. Telepítjük még a Yarn és NodeJS csomagokat, amik kezelik a projektben lévő JavaScript fájlokat. Ezután létrehozzuk a test_app mappát és beállítjuk a konténer munkamappájának. Az ezt követő rész felelős az alkalmazás függőségeit képező Ruby és JavaScript könyvtárak letöltéséért. Az utolsó két sor bemásolja a projekt mappáját a konténerbe, majd a konténer 3000-es portját elérhetővé teszi a gazdagép számára.

A Dockerfile elkészítése után elkészíthetjük a docker-compose.yml fájl-t, ami a több konténerből álló alkalmazásunkat írja le.

version: '3' 
services: 
 db: 
  image: postgres 
  volumes: 
   - ./tmp/db:/var/lib/postgresql/data 
  environment: 
   POSTGRES_HOST_AUTH_METHOD: trust 
  ports: 
   - '5432:5432' 
  web: 
   build: .
   # command: bundle exec rails s -p 3000 -b '0.0.0.0' 
   command: tail -f /dev/null 
   volumes: 
    - .:/test_app 
    - /test_app/node_modules
   ports: 
    - '3000:3000'
    # Ports required for debugging 
    - '1234:1234'
    - '26166:26168'
   depends_on: 
    - db 

A fájl első részében létrehozzuk a db szolgáltást, ami a postgres image alapú konténer lesz. Az adatbázisban tárolt adatok mappáját összekötjük a host egyik mappájával, ezzel perzisztensé téve az adatbázis adatait. Az egyszerűség kedvéért jelszót nem állítunk be. Majd a host 5432-es portját és a konténer 5432-es portját összekötjük.

A második szolgáltatásban fog futni a rails web szerver, ezért ezt web néven fogjuk létrehozni. Két lehetséges parancsot is felvettem. Az első elindítja a szervert. A második csak futó állapotban tartja a konténert, hogy fejlesztés közben csatlakozni lehessen hozzá.

Az alap Rails projekt elkészítéséhez kommentezzük ki a ----t tartalmazó sorok közötti részeket a Dockerfile-ban. Ezek a sorok majd az elkészült alkalmazás függőségeinek telepítéséért lesznek felelősek. Ezután létre kell hoznunk a konténereket és a web szolgáltatásban telepítenünk kell a rails könyvtárat, valamint létrehozni egy új alkalmazást, ami a PostgreSQL adatbázist fogja használni. Ha létrejött az alkalamazás, akkor a hozzá tartozó adatbázist is létre kell hozni. Az alábbi parancsok kiadásával tehetjük ezt meg.

docker-compose run web bash 
gem install rails 
rails new test_app --database=postgresql 
rails db:create 

A gazdagépen észrevehetjük, hogy a létrehozott fájlokat nem tudjuk szerkeszteni, mivel a tulajdonosuk a root felhasználó. Egy kézenfekvő megoldás a problémára, hogy megváltoztatjuk a fájlok tulajdonosát:

 sudo chown -R $USER . 

Ez a megoldás hosszútávon nem ideális, mivel mindig meg kell változtatnunk a fájlok tulajdonosát, amikor a konténerből hozzuk létre őket. A Docker lehetőséget biztosít a felhasználói névtér map-elésére. Ezáltal elérhetjük, hogy a konténeren belüli root felhasználóhoz a konténeren kívül a saját felhasználónk tartozzon. Így a konténeren belül létrehozott fájloknak is a saját felhasználónk lesz a tulajdonosa. Ennek a beállításához az alábbi lépéseket kell követni.

Állítsuk be a felhasználó által használható UID-ket. Ehhez nézzük meg felhasználónevünket $USER váltózóban, valamint a UID-t az id -u paranccsal. Az alábbi fájlhoz hozzáadunk egy új bejegyzést, ami tartalmazza a felhasználónevünket (user), a UID-t(1000), és a kiosztható ID-k számát(1), kettősponttal elválasztva.

#/etc/subuid user:1000:1 

Végezzük el a fenti műveletet a GID-kre. Annyi különbséggel, hogy itt a saját csoportunk ID-jét használjuk. Ezt az id -g paranccsal kérhetjük le.

#/etc/subgid user:127:1 

A fenti beállítások elvégzése után, userns-remap tulajdonságot kell beállítani a felhasználónevünkre. Ez megtehetjük kapcsolóként.

dockerd --userns-remap=user 

Vagy daemon.json fájlban.

#/etc/docker/daemon.json { "userns-remap": "user" } 

Ezután már a konténerből létrehozott fájlok tulajdonosa a gazdagépen a saját felhasználónk lesz. Az alábbi paranccsal elindíhatjuk a konténereinket.

docker-compose up 

A localhost:3000 megtekinthetjük a Rails szerver kezdőoldalát.

RubyMine konfigurálása

Először gyorsan áttekintjük, miként állithatjuk be, hogy a RubyMine a konténerünet használja fejlesztés során. Megnyitjuk az IDE-t a projektünk mappájában. A Settings/Preferences/Languages & Frameworks/Ruby SDK and Gems oldalra navigálunk. Itt a New remote gombra kattintva felugrik egy dialógus ablak. Ezen beállítjuk a Docker Compose használatát. A lehetséges szolgáltatások közül kiválasztjuk a web-et. Az oké gombra kattintás után kiválasztjuk a most létrehozott remote-ot.

Ahhoz, hogy el tudjuk indítani az IDE-ből a webszervert, létre kell hoznunk a megfelelő konfigurációs fájlt. Ezt a Edit configurations menüpont használatával tehetjük meg. Ezene belül a template-ek közül válasszuk ki a Rails konfigurációt. Állitsuk át a használt docker-compose parancsot docker-compose exec-re. Ezután már elindítható lesz a webszerver.

A debugolás használatához még szükségünk lesz 2 gem-re. Ezek felvételéhez először írjuk be az alábbi sorokat a Gemfile-ba.

#Gemfile
gem 'debase'
gem 'ruby-debug-ide' 

Az IDE Alt+Enter lenyomása után felkínálja, hogy újra build-eli az image-et. Használjuk ezt a lehetősége, hogy a gem-ek belekerüljenek az image-be. Ha később további gem-ek telepítésére lenne szükségünk, a fentihez hasonló módon tehetjük meg.

RubyMine használata

A Rails keretrendszer lehetőséget biztosít generátorok használatára, amik segítségével egy CRUD-ot megvalósító, tesztekkel ellátott weboldalt hozhatunk létre. Ennek használatával fogjuk kipróbálni a fejlesztőkörnyezet funkcióit. Ahhoz, hogy parancsokat tudjunk futtatni a konténerben, először csatlakoznunk kell hozzá. Ezt az alábbi paranccsal tehetjük meg.

docker-compose exec web bash 

Alapvetően a RubyMine terminálja nem kapcsolódik a konténerekhez. Több mód is van, hogy a fejlesztőkörnyezet integrált terminálját automatikusan hozzákapcsoljuk az általunk választott konténerhez. Például a Services oldalon az attach menüpont használatával vagy a Shell Path átállításával. Az egyszerűség kedvéért most manuálisan, a fenti paranccsal csatlakozunk a konténerhez, mivel nem lesz erre gyakran szükség.

Ezután a konténerben navigáljunk el a projektünk mappájába (/test_app) és már, ki is adhatjuk a parancsot, amivel hozzáadunk alapvető funkcionalitásokat az alkalmazásunkhoz.

rails g scaffold ruby_mine name:string points:integer 

Ha mindent jól csináltunk, akkor az alábbi sorok jelennek meg a konzolon:

Láthajuk, hogy létrejöttek oldalak, tesztek, valamint egy kontroller is. Főként ezeket fogjuk használni az IDE tesztelés során. A zöld háromszög gomb lenyomásával elindítható a webszerver, ami a localhost:3000-es címen elérhető.

Ezután próbáljuk ki a többi fontosabb eszköz működését az IDE-ben. A debug, miután beállítottuk, hogy docker exec-kel legyen használva, egyből használható.

Teszteket is könnyedén futthatunk az IDE GUI-ján keresztül. Ehhez navigáljunk egy teszteket tartalmazó fájl-hoz, mondjuk test/controllers/ruby_mines_controller_test.rb-hez, itt a jobb egérgomb lenyomásával megjelennek a kontextusfüggő lehetőségek. Ezek közül válasszuk a Run Minitest:-lehetőséget. A tesztek futásának eredményét is megjeleníti a fejlesztőkörnyezet. Emellett lehetőség van a tesztek közül csak egyet futtani, valamint debug módban is elindíthatjuk a teszteket.

A code-completion és az intelligens navigáció is működik, bár ezekhez nem szükséges a nyelvi környezet, az IDE önállóan nyújtja ezeket a szolgáltatásokat. Szinte minden lehetőség elérhető a konténerből, amit a natívan használt verzió támogat. Egy kivételt találtam: a natív ruby-t használó IDE-ben van lehetőség egyes tesztek futtatása után kilistázni a tesztfedettséget. Valamint az érintett sorokat is színezi a környezet annak függvényében, hogy érintette-e őket az adott futás. Ez a lehetőség még konténeres használat során nem elérhető, de a fejlesztők már tudnak a problémáról.(A PyCharm alkalmazásban már megoldották, hogy elérhető legyen remote használatával ez a funkcionalitás.)

Visual Studio Code konfigurálása

Nyissuk meg a projektet VSCode-ban. Első lépésként a telepítsük a szükséges bővítményeket-öket. Ezek az alábbiak:

Miután ezeket telepítettük inditsuk újra az IDE-t és indítsuk el a docker-compose up parancs kiadásával a konténereket. Ezután a bal oldalon lévő Docker logóra kattinva válasszuk ki rails_developmet_in_containers_web konténert, és válasszuk az Attach Visual Studio Code lehetőséget. Ezután telepítsük a konténerbe is a megfelelő bővítményeket. Ezt a felhő gombra kattinva egyszerűen megtehetjük. Ezután az Open Folder gomb használatával nyissuk meg /test_app mappát. A Solargraph működéséhez extra beállításokat kell elvégeznünk, a források között található linken ez is megtekinthető,de ezt itt nem írnám le részletesen. Már csak egy lépés van, hogy elkezdhessük használni a fejlesztő környezetet. A launch.json fájl-ban vegyük fel a Rails server, Listen for rdebug-ide, Rails test konfigurációkat. A VSCode által javasolt előre definiált lehetőségek teljesen megfelelők. Ezek után már használhatjuk az okos navigálást, code-completion-t, valamit debugolhatjuk és tesztelhetjük az alkalmazásunkat.

Visual Studio Code használata

Az egyik legnagyobb különbség a VSCode és a RubyMine használata között, hogy a VSCode integrált terminálja autómatikusan kapcsolódik a konténerhez, igy egyéb beállítások / parancsok nélkül is elérhetjük a konténer parancssorát. Ezt használva itt is létrehozhatjuk, a fenti példához hasonlóan, a teszteléshez szükséges fájl-okat.

rails g scaffold vs_code name:string points:integer 

A fenti parancs kimenetén a létrehozott fájlok nevére kattintva gyorsan megnyithatjuk az adott fájlt.

Ha sikeresen felvettük a szükséges konfigurációkat a launch.json fájlba, akkor a Run tabon kiválaszthatjuk a Rails server konfigurációt és a zöld háromszöggel elindíthatjuk a szervert.

A debuggoláshoz Run tabon, válasszuk ki a Listen for rdebug-ide konfigurációt, majd indítsuk el. Felvehetünk breakpontokat, megnézhetjük a stack trace-t, valamint megfigyelhetjük a változók értékeit.

A teszteket a Run tabon a Rails test konfiguráció elindításával tudjuk futtatni. A VSCode tesztfuttatás terén kevesebb lehetőséget biztosít, mint a RubyMine. Külön konfiguráció nélkül csak egyszerre tudjuk futtatni a teszteket, egy kiválasztott tesztet önállóan nem indíthatunk el. Valamint a tesztek debug-olásaház is új konfigurációt kell hozzáadni a launch.json fájlhoz.

Összefoglalás

Amikor mérlegeljük, hogy megéri-e konténeres környezetben fejleszteni, több szempontot is érdemes figyelembe venni. Az első, hogy a nekünk szükséges környezet konfigurálása mennyire összetett / időigényes. Ha van megfelelő Dockerfile, docker-compose.yml, valamint már használtunk olyan IDE-t, ami támogatja a konténerek használatát, akkor a konfiguráció jelentősen egyszerűbb. Valamint érdemes utánanézni, hogy vannak-e olyan funkcionalitások a választott IDE-ben, amik konténeres környezetben nem használhatóak, valamint ezek mennyire szükségesek a munkánkhoz. Talán a legfontosabb tényező, hogy mennyi időt takaríthatunk meg, ha virtualizált környezetben fejlesztünk. Ha többen dolgozunk egy projekten, akkor hatékony lehet, hogy nem kell mindenkinek a telepítést és konfigurálást elvégezni, valamint egységes működésre lehet számítani minden eszköznél, tehát ilyenkor jelentős időt takaríthatunk meg.

Kész projekt

Az befejezett projekt elérhető GitHub-on, az alábbi linken: https://github.com/SepsiLaszlo/rails_development_in_containers

Források